Facade in sepia!

Fassade in sepia

 • Belissimo Arkitekture De Branco e Preto
  Vennskapelig følelser kan ikke bestå hvis
  de ikke blir gjengjeldt. Slik jeg ser denne
  Stykke Arkitektur og Art,symetrien,er forenlig
  med frie,og åpne,med en sterke inntrykk,av
  energi,og karakter.Excelent conbinasjon.
  Som natt og dag,forenelig,e vennskapet

 • Great work, very beautiful!