A lake in the morning mist!

heitkamp in sw

  • A beautiful lake, presented on a nice B&W. A feel of peace and quietness.

  • Sannelig,min venn,et slags sannsigersted er også sjelen
    Jeg synnes å høre en stemme på stedet som ikke tillot meg
    å gå min vei før på en eller annen måte hadde sonet min skyld.
    Lære å ære de indeed the Guddommelig.